Tips för aktivister

#1 Träna, öva, rollspela!

Oavsett vilken typ av aktivitet eller aktion ni vill göra, träna gärna i förväg på situationer som kan uppstå. Genom att noga tänka igenom och gärna också rollspela möjliga scenarier kan det bli lättare att få syn på och lösa eventuella problem som kan uppstå i förväg, och aktivisterna kan känna sig tryggare med hur de ska agera i olika situationer under aktionens gång. Ickevåldsforskaren Gene Sharp brukar jämföra ickevåldsrörelser med arméer. Om vi övade lika mycket som militären gör så skulle vi vara mycket bättre rustade för vår aktivism!

#2 Skapa ett omöjligt dilemma!

Ickevåldsaktioner kan skapa situationer där de som har makt måste välja att antingen gå aktivisterna till mötes eller själva tappa ansiktet eller makten. Ett exempel är medborgarrättsrörelsen, som genom att bryta mot lagen om segregerade lunchrestauranger tvingade myndigheterna att antingen tvinga bort svarta lunchgäster med våld (vilket man också gjorde) eller avsegregera staden. Att använda våld mot fredliga demonstranter som gör något så självklart som att äta lunch på lika villkor som människor med en annan hudfärg fick myndigheterna att uppfattas som väldigt brutala och bidrog till att ändra den allmänna opinionen till aktivisternas fördel.

#3 Lek med kontext och kultur!

Vilken typ av handlingar som väcker uppmärksamhet och räknas som motstånd är väldigt olika i olika kulturer och kontexter. Att använda gamla symboler på nya sätt, att iscensätta aktioner på sätt som bryter mot invanda föreställningar och normer eller att vrida och vända på vanliga ord och uttryck kan hjälpa en rörelse att få uppmärksamhet och kommunicera sitt budskap. Humor och satir kan också vara ett effektivt sätt att göra motstånd. Humor är ofta avväpnande och kan få oss att se det absurda i ett förtryck eller en orättvisa. Humor kan också vända på perspektiv på ett sätt som gör det lättare för människor att sätta sig in i och engagera sig i andras situation.

#4 Tänk i kampanjer, inte aktioner!

En aktion gör sällan stor skillnad för en fråga. Samtidigt har vi sällan resurser eller kraft att försöka påverka allting på en gång, och det är svårt att hålla motivationen uppe om vi inte ser förändring.

Ett tips är att koncentrera sig på en tydlig sakfråga i taget där ni tror att ni kan göra konkret skillnad, och som i sin tur kan göra skillnad för den större fråga ni bryr er om. Så gör till exempel nätverket Återställ Våtmarker i sin kamp mot klimatförändringarna. Tänk långsiktigt - en kampanj kan behöva pågå i flera år för att få effekt. Sätt upp mål och delmål och fundera över vilka metoder och strategier ni vill använda er av i olika faser av ert arbete.

I metodavsnittet finns det användbara modeller för att analysera just er fråga och bygga en långsiktig strategi.

#5 Ta hand om gruppen och varandra!

För att vi ska orka behöver vi vila, återhämtning, glädje och gemenskap. Det är lätt att glömma att ta hand om oss själva och varandra när vi brinner för en fråga! Kom också ihåg att bara för att vi bestämt oss för att använda ickevåld för att påverka betyder inte det att vi är vaccinerade mot våld och maktstrukturer mellan oss. Vi behöver titta inåt och utåt.

Ett sätt att tänka är att ickevåld och motstånd mot orättvisor och förtryck sker i tre steg.

1: Hur är jag mot andra?
2:
Hur är vi i gruppen mot varandra?
3:
Hur ser det ut i samhället?

Det finns massor av resurser online om hur man kan hjälpa varandra att skapa ett tryggt rum, där alla får möjlighet att komma till tals och kan delta på lika villkor.

Tips! - LSU:s material om antirasism - Vit Icke Vit hjälper er att föra samtalen om rasism och postkoloniala perspektiv i er rörelse.

Tips! - Sensus metodbank innehåller många metoder som hjälper en grupp att ha roligt tillsammans och se till att alla kommer till tals i samtal och beslut.  

#6 Bygg breda allianser!

Det behövs olika typer av rörelser inom samma fråga, allt från de som vill jobba med politisk påverkan till civil olydnad till att bygga de konstruktiva alternativen. Det är i kombinationen av metoder och förhållningssätt som vi kan skapa långsiktig, hållbar förändring, och alla behöver inte vara bra på allt. Olika rörelser behöver också varandra! Våra frågor hör ofta ihop, och tillsammans är vi starkare. Det symboliska värdet av otippade allianser ska inte underskattas och genom att gå ihop och alliera oss kan vi hjälpa varandra i de situationer där de som mest behöver en förändring också är de som tar störst risker om de hörs och syns.  

Tips!  - Filmen Pride från 2014 berättar om alliansen mellan gruvarbetare och HBTQ-aktivister i England på 80-talet.

#7 Säg stopp med ena handen, bjud in med den andra!

Ickevåld handlar inte i första hand om att själv vinna och se till att motståndarna förlorar. Det handlar istället om att övertala och att utjämna makten för att få till stånd en förändring som gynnar allmängiltiga värden som vi alla är beroende av, som fred, rättvisa och hållbarhet. Samtidigt innebär allt arbete för rättvisa en omfördelning av makt, och omfördelning av makt leder nästan alltid till konflikter. Därför är det viktigt att både kunna stå upp för det vi tror är rätt och agera mot orättvisor, och att visa vänlighet och vilja att samtala med våra motståndare som människor. Det gör det också mycket lättare att få till stånd förändring, eftersom vi så mycket som möjligt undviker att skapa fiendebilder av varandra och att eskalera konflikten på ett mellanmänskligt plan.

Dela den här sidan