Vad är konflikt?

En konflikt är en situation där olika aktörer har mål som inte går, eller inte verkar gå, ihop. Konflikter är en naturlig del av sociala sammanhang, och kan leda till att vi får syn på problem och genomför viktiga förändringar. Ickevåldsaktivister arbetar ofta just med att synliggöra, uppmärksamma och intensifiera en konflikt för att få tillstånd en förändring. Konflikter som hanteras konstruktivt kan leda till utveckling och lärande, medan konflikter som ignoreras eller hanteras illa riskerar att leda till våldsanvändning. Att arbeta med ickevåld betyder inte att vi undviker eller motverkar konflikter i sig utan att vi driver och hanterar konflikter på sätt som inte bidrar till våldsanvändning. Det betyder också att vi hanterar våldsamma konflikter på sätt som minskar snarare än ökar användningen av våld.

Fredsforskaren Johan Galtung menade att konflikter består av tre komponenter - attityder, beteenden och motsättningar eller sakfrågor. I attityder ingår allt som människor tänker, känner och vill. I beteenden ingår allt människor gör. Motsättningen är just det - de sakfrågor där parterna har olika mål. De hänger nära samman med de tre typerna av våld - kulturellt våld består av attityder och normer, direkt våld består av beteenden och strukturellt våld består av institutioner, strukturer och system som ofta ligger till grund för själva motsättningen eller sakfrågan. Men precis som det finns attityder, beteenden och strukturer som bidrar till våld och orättvisor så finns det attityder, beteenden och strukturer som bidrar till fred och rättvisa. Att arbeta med att omvandla konflikter från våldsamma till konstruktiva kan därför innebära arbete med alla tre komponenter - attityder, beteenden och strukturer/sakfrågor.

Dela den här sidan