Trädet används för att bättre förstå hur olika delar av ett problem hänger ihop, och för att hitta möjliga ingångar för förändring. Rötterna i trädet representerar ett problems grundorsaker, medan frukterna i kronan representerar dess effekter.

Skriv ut modellen eller rita ett stort träd på ett papper.

  1. Välj ett problem som ni vill analysera i detalj. Till exempel den allra viktigaste kraften som arbetar mot er vision, eller gör ett träd för var och en av de tre viktigaste krafterna. Skriv in problemet på stammen på trädet.
  2. Skriv orsakerna till problemet i rötterna på trädet. Orsakerna svarar på frågan “varför är det så?” Orsaker kan finnas i flera led, så fortsätt att skriva orsaker längre och längre ner på rötterna om det behövs. Rita pilar som visar hur de olika orsakerna hänger ihop med problemet och med varandra.
  3. Skriv konsekvenser av problemet i trädets krona. Även här kan man behöva skriva flera olika nivåer av konsekvenser och rita pilar för att visa hur de hänger ihop.
  4. Fundera på om någon av konsekvenserna i sin tur leder till att grundorsakerna blir värre. Det är väldigt vanligt i konfliktsituationer att problem förstärker varandra. Dra pilar där också.
  5. Lägg till krafter som arbetar för er vision. Vilka orsaker eller effekter försöker de förändra?

Diskutera tillsammans : Vad säger oss trädet om vad vi har för möjligheter att förändra? Vad skulle behövas för att trädet skulle börja bära positiv frukt, istället för negativ? Vilka orsaker är viktigast, och vilka kan vi påverka? Vilka andra krafter finns i trädet som vi kan kroka arm med eller bygga vidare på?

Dela den här sidan