Ickevåldsnätverket

Ickevåldsnätverket syftar till att främja utbyte och samarbete mellan aktivister, forskare och rörelser kring frågor som rör organisering, mobilisering, samarbete och metoder för ickevåldsligt arbete för ett mer fredligt, rättvist, hållbart och demokratiskt samhälle.

Ickevåld.nu är en resurs inom ickevåldsnätverket som även driver återkommande digitala och fysiska mötesplatser för aktivister, forskare och rörelser som väljer att stå upp, stå emot & ställa om; För fred och rättvisa, frihet från våld och för hållbara sätt att leva!

Nätverket drivs av Studieförbundet Bilda, Kristna fredsrörelsen, Härnösands folkhögskola, Another Development Foundation och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet.

Du kan bli en del av nätverket genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, delta i vår samtalsgrupp på Facebook och att delta i någon av våra mötesplatser. Din organisation kan bli en del av nätverket genom att kontakta info@ickevald.nu. Då bokar vi ett samtal om vilken roll er organisation kan och vill ha i nätverket.