Aktivism för Sápmis skogar

Aktivister från Greenpeace protesterar mot Sveaskogs avverkningar av lavskogar i Sápmi.
Foto:
Greenpeace

I Sápmi har det statliga skogsbolaget Sveaskog kritiserats av företrädare för miljöorganisationer och samebyar för att avverka skyddsvärd skog, för att inte ta tillräcklig hänsyn till rennäringen och för att inte respektera samernas rätt till samråd vad gäller markanvändning på deras områden. Under början av 2020-talet eskalerade konflikten, och flera samebyar tillsammans med en bred uppslutning av civilsamhällesorganisationer - bland annat Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Fältbiologerna och Skogsupproret, genomförde både traditionellt påverkansarbete och ickevåldsaktioner för att stoppa avverkningar och skapa debatt kring frågan.

Bland exemplen fanns aktivister som protesterade utanför Sveaskogs kontor och på sociala medier mot avverkningar av viktig skog i Luokta-Mávas sameby. Företrädare för Maskaure, Mausjaur och Muonios samebyar skrev öppna brev till Sveaskogs ledning tillsammans med olika civilsamhällesorganisationer. Greenpeace, Fältbiologerna och Skogsupproret övervakade skogar och genomförde blockader mot avverkning tillsammans med samiska representanter i Muonios sameby. Greenpeace anmälde Sveaskog till FSC (Forest Stewardship Council, som certifierar hållbart skogsbruk) för brott mot deras regler om urfolkshänsyn.

Protesterna ledde till att flera planerade avverkningar stoppades, och det sammantagna motståndet från miljöorganisationerna och samebyarna bidrog till att Sveaskog minskade sin avverkning i Norrbotten med 45% jämfört med planeringen 2023.

Dela den här sidan