Enkel konfliktanalys

Den här analysen används för att snabbt få en överblick över vad som är de allra viktigaste faktorerna som driver på en konflikt eller orättvisa, vad som driver på för en förbättring och vilka aktörer som har makt att skapa förändring. Vi har lånat den av CDA Collaborative Learning Project och anpassat den till det här materialet.

Skriv ut modellen eller rita av den på ett papper. Diskutera och fyll i tillsammans:

  1. Vad er vision/ert mål är. Om ni vill göra en övergripande analys kan ni till exempel använda “ett fredligt och rättvist samhälle”, men en analys som ligger närmare era sakfrågor kan vara till större nytta för er strategiska planering.
  2. Vilka krafter som driver på FÖR den utveckling ni vill se.
  3. Vilka krafter som driver på MOT den utveckling ni vill se.

! Krafterna kan vara till exempel beteenden, känslor och attityder, institutionella faktorer som utbildningssystem eller lagar, eller ekonomiska och kulturella faktorer. Aktörer är i sig inte krafter för eller emot förändring, däremot kan deras beteenden eller attityder vara det. Lista saker som finns just nu, inte sådant som skett tidigare eller som ni hoppas på i framtiden.

  1. Vilka aktörer som har särskilt stort inflytande på den fråga ni vill förändra.

När ni är klara med analysen, diskutera hur stort inflytande olika krafter och aktörer har, och varför. Ringa in de tre viktigaste krafterna för och emot er vision, och de tre viktigaste aktörerna. Vad säger de er om vad som behöver hända för att ni ska lyckas med den förändring ni vill åstadkomma?

Dela den här sidan