Konflikttriangel

Konflikttriangeln bygger på Johan Galtungs forskning om fred och konflikt, och är ett bra verktyg när vi vill förstå hur olika aktörer ser på en konflikt. Enligth Galtung har alla konflikter tre beståndsdelar. A står för attityder - vad parterna känner, tänker och vill. B står för beteenden - vad parterna gör och hur de beter sig mot varandra. C står för contradiction/motsättning, och handlar om den sakfråga som parterna är oense om. De olika komponenterna av konflikten påverkar varandra, och kan bidra till att både eskalera och de-eskalera en konflikt.

Skriv ut triangeln eller rita av den på ett stort papper. Gör en triangel för varje viktig aktör i konflikten. Fyll i tillsammans:

  1. Vilka attityder - tankar, känslor och önskemål - har aktören kring det som konflikten handlar om, och kring de andra parterna i konflikten?
  2. Vilka beteenden har aktören i konflikten? Beteenden är synliga handlingar som påverkar konfliktdynamiken.
  3. Vad är själva sakfrågan eller motsättningen, och hur ser den här aktören på det?
  4. I mitten av triangeln fyller ni i aktörens viktigaste behov och rädslor.

Lägg era trianglar sida vid sida. Hur påverkar de olika aktörernas attityder, beteenden och syn på sakfrågan konfliktdynamiken? Vad säger konflikttrianglarna om möjliga vägar till förändring?

Dela den här sidan