Förtrycksstrategier och motstrategier

När våld eller andra förtrycksmetoder används mot aktivister kan aktivisterna istället för att tystas få ökad sympati från allmänheten, och det kan göra att fler människor mobiliseras att delta i förändringsarbetet. Ickevåldsforskaren Brian Martin kallar detta för backfire-effekt. För att backfire-effekten ska äga rum krävs dels att våldet uppfattas som orättfärdigt av allmänheten, dels att information om händelsen sprids brett så att många får reda på vad som hänt. Tabellen nedan visar olika strategier som förtryckande aktörer använder sig av, och vad aktivister kan göra för att motverka dem och öka chanserna till en backfire-effekt.

Dela den här sidan