Aktörskartan används för att skapa en visuell överblick av relationerna mellan olika aktörer och konfliktfrågor. Aktörskartan används av många organisationer och aktivister, och beskrivs bland annat i boken Working With Conflict av Simon Fischer et.al.

Börja med ett tomt papper. Rita en karta över relationerna mellan olika aktörer i den konflikt eller situation ni vill analysera. Använd de här symbolerna, eller hitta på egna:

  • Cirkel = Aktör. Gör större cirklar för aktörer med större makt och mindre cirklar för aktörer med mindre makt.
  • Rak linje = Relation
  • Dubbel linje = Allians
  • Linje med två tvärgående streck: Bruten relation
  • Pil = Inflytande (en aktör över en annan)
  • Sicksacklinje= Konflikt
  • Ruta = Sakfråga, t.ex. ämnet för en konflikt

Diskutera tillsammans: Vad säger kartan om vilka möjligheter vi har att påverka aktörerna? Finns det aktörer som vi inte har direkt inflytande över, men som vi kan påverka indirekt? Vilka har mest makt och har vi någon möjlighet att påverka dem? Finns det relationer i kartan som vi skulle vilja förändra? Hur kan vi göra det?

Dela den här sidan