Kampanjplanering

Fredsforskaren och kväkaren Adam Curle beskrev hur ett problem kan gå från att vara en dold konflikt - en orättvisa eller ett förtryck som få människor vet om eller är engagerade emot - till en fredlig och rättvis situation. För det behövs tre saker - att kännedomen och mobiliseringen kring problemet ökar, att maktbalansen förändras och blir mer jämlik och att aktivism och maktkamp omsätts i faktiska, hållbara lösningar genom beslut och handling. De olika stegen i processen kräver olika kompetenser. I vissa faser behöver vi dialog, nätverkande och medling, antingen inom och mellan våra rörelser eller gentemot makthavare. I andra faser behövs de maktbrytande strategier - protester, ickesamarbete, intervention eller konstruktion - som är typiska för ickevåldsrörelser. I modellen nedan går det en rak pil genom de här faserna, men egentligen är det inte så enkelt, utan vi kan behöva tänka på flera faser och strategier samtidigt, och ibland också backa några steg för att hämta sats framåt.

Skriv ut eller rita av modellen på ett stort papper.

  1. Försök tänka efter vilken ruta det problem ni arbetar mot finns i just nu. Hur stort är engagemanget kring er fråga? Hur ser maktbalansen ut mellan de som försöker få till stånd en förändring och de som försvarar status quo?
  2. Gör en plan för hur ni ska kunna förflytta er till nästa ruta…och nästa, och nästa! Använd gärna de analyser ni redan gjort av konflikten och aktörerna i andra övningar i materialet som underlag. Anteckna i rutorna på modellen.
  3. Om ert problem är en dold konflikt är första steget att mobilisera. Hur kan ni göra det? Kan ni väcka uppmärksamhet för er fråga, bygga allianser med andra, få fler att engagera sig? Vilka metoder vill ni använda, vem ska ni rikta er till, genom vilka medier?
  4. Om det redan finns ett stort engagemang för er fråga, men ni lyckas inte få makthavare att genomföra en förändring så behöver ni försöka påverka maktbalansen. Hur kan ni göra det? Vem behöver ni påverka, vad är viktigt för den aktören, vilka metoder kan ni använda er av, vem ska göra vad?
  5. Om ni har genomfört stora protester eller aktioner och det verkar som om makthavarna börjar lyssna på er, vad behöver ni för att kunna förhandla fram en så bra lösning som möjligt? Vilka är era förslag och hur kan ni framföra dem på ett sätt som gör att ni får gehör?
  6. Om ni precis vunnit en stor seger och fått igenom era krav, vad är er uppgift framåt? Hur kan ni bevaka att nya beslut faktiskt implementeras? Upprätthålla engagemang och kunskap för er fråga? Är det dags att ta tag i nästa problem?

Dela den här sidan