Aktivist från Återställ Våtmarker
Foto: Återställ våtmarker
Adolf Ratzka
Foto: Independent living-rörelsen
Rosa Parks
Foto: Stanford University Libraries
Demonstration mot Vietnamkriget
Foto: Marc Riboud
Klimatprotest i Glasgow
Foto:
Greta Thunberg
Foto: Anders Hellberg

Ickevåldmakt att förändra världen

 Ickevåld är att göra motstånd mot våld och orättvisor för att bygga ett bättre, mer rättvist och fredligt samhälle.

Ickevåld kan ske i stora spektakulära aktioner, som att kedja fast sig i en oljetanker

Ickevåld är ett sätt att kämpa för fred, demokrati och frihet

Att lära sig mer, planera sin aktivism och öva på situationer som kan uppstå hjälper ickevåldsaktivister att känna sig trygga när det är dags att agera.

Vad kul att du vill

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Eller i vardagen, genom att vägra rapportera en gömd flykting till myndigheterna

Eller i vardagen, genom att vägra rapportera en gömd flykting till myndigheterna

Ickevåld är ett sätt att kämpa för fred, demokrati och frihet

Att lära sig mer, planera sin aktivism och öva på situationer som kan uppstå hjälper ickevåldsaktivister att känna sig trygga när det är dags att agera.

Våra strategier ifrågasätter invanda idéer om makt

Vi vägrar att delta i våldsspiraler även om vi möts av våld. Vi är öppna för dialog, behandlar våra motståndare med respekt och tar ansvar för våra handlingar.


Vi protesterar och övertalar, slutar samarbeta - ekonomiskt, politiskt eller kulturellt - och ingriper direkt för att förhindra våld och orättvisor. På det här sättet bidrar ickevåldsmetoder till ett mer rättvist och fredligt samhälle.

Du kan förhindra våld och orättvisor genom att:

Protestera

Sluta samarbeta

ingripa

Heading four

Ickevåld är också att bygga fredliga, rättvisa och hållbara alternativ!

Att på kreativa sätt arbeta FÖR det samhälle vi vill ha är lika viktigt som att göra motstånd MOT våld och orättvisor. Historien är fylld av kända och mindre kända exempel.

Medborgarättsrörelsen

Den amerikanska medborgarrättsrörelsen använde sig av en mängd olika ickevåldsstrategier för att avsegregera den amerikanska södern och införa lika rättigheter för svarta och vita amerikaner. De demonstrerade, bojkottade segregerade busslinjer och gick in på helvita restauranger för att bli serverade. De tränade sig aktivt på att utsättas för våld och förödmjukande behandling utan att svara våldsamt.

Färgrevolutionerna i
forna Sovjetunionen

Färgrevolutionerna i de tidigare sovjetstaterna under tidigt 2000-tal kännetecknades av storskaliga, fredliga protester och civil olydnad mot korrupta och auktoritära regimer, vilket ofta ledde till politiska reformer.

Gandhi och Indiens befrielsekamp

Mahatma Gandhi var förgrundsgestalt för den indiska kampen för frihet från den brittiska kolonialmakten, och är en av dem som bidragit mest till utvecklingen av ickevåldets praktik. Hans rörelse kombinerade protestmarscher, civil olydnad och annat motstånd med att öva på ickevåld och bygga upp alternativa system för att minska beroendet av britterna. 

Ickevåld omsatt i praktisk handling

Många tänker på Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen när de tänker på ickevåld. Men Sverige har sina egna berättelser.

Här har vi samlat några:

Våra egna berättelser

Här har vi samlat exempel på hur ickevåldsmetoder använts framgångsrikt av aktivister i Sverige.

Vill du också bli
ickevåldsaktivist?

Ickevåld är inte enkelt. Det kräver mod, beslutsamhet och strategi. Men det kan förändra, och har förändrat världen. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter och din data i vår  Personuppgiftspolicy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.