Ta del av Ickevåld 2022 i efterhand

 

Ickevåld 2022 anordnades 14-16 oktober på Kulturhuset Klossen i Umeå samt på Umeå universitet. En programpunkt finns att ta del av i efterhand.

Tema "Mobilisering och organisering för en annan värld genom ickevåld"

Building movements – effecting change

Lindellhall 4, Umeå university, and online.
Inledande öppet seminarium inom Ickevåld 2022. Seminariet genomfördes på engelska. 

We explore factors that help or hinder nonviolent movements in achieving effective and sustainable mobilization for change, and discuss how our own movements can learn from examples from around the world.

PARTICIPANTS
Stellan Vinthagen, professor in sociology and research activist, also chair for the faculty of Nonviolent Direct Action and Civil Resistance at University of Massachusetts, US
Astrid Simonsen, Researcher in nonviolent social movements, Manchester, UK
Moses Monday John, (PhD) is a nonviolent action activist, trainer and researcher. He serves as the Co-chair of the Pan Africa Nonviolence & Peacebuilding Network (PANPEN) and the Executive Director of the Organization for Nonviolence and Development (ONAD), based in Juba, South Sudan.
Elisabeth Olivius is associate professor in political science and researches power and gender in relation to peace and peacebuilding. Umeå university (Moderator)

Live stream availible through Facebook: https://www.facebook.com/events/3363017480687235


TRE VALBARA SPÅR

SPÅR VÄRLDEN – Gränsöverskridande mobilisering

Vi möts i en dialog som syftar till att synliggöra transnationellt- och gränsöverskridande mobiliseringsarbete för social och politisk förändring genom ickevåld och andra demokratiska metoder. Dialogen syftar också till att synliggöra konkreta ingångar för samverkan i globala rättvise- miljö-, freds- och ickevåldsrörelser.

 • Carmen Blanco Valer, är folkhögskolelärare i globala rättvisefrågor, urfolkspolitisk talesperson på Latinamerikagrupperna och dekolonial feministisk och antirasistisk aktivist.
 • Araia Ghirmai Sebhatu, aktiv i Black Lives Matter Sweden och grundare av Black Coffee
 • Malin Nilsson, är generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), en global feministisk fredsorganisation. IKFF arbetar för att avskaffa grundorsakerna till krig, omdefiniera säkerhet och främja feministiska perspektiv på fred.
 • Meghan Donevan, är forskningsledare på Talita, en förening som stöttar kvinnor som utsätts för prostitution, pornografi och människohandel för sexualiserad exploatering. Meg är även styrelsemedlem på Another Development Foundation, där hon tillämpar sin kunskap om länkarna mellan olika typer av våld, däribland sexualiserat våld.

 

 SPÅR SÁPMI – Urfolkskunskap som förändringskraft

Vi utforskar hur traditionell urfolkskunskap kan bidra till mobilisering för samiska rättigheter och vara en kraftfull resurs i omställningen till ett hållbart samhälle.

 • Gudrun Kuhmunen är förskollärare, författare och mångårigt engagerad i det samiska civilsamhället. Hon var med och öppnade Sveriges första samiska förskola, Skierri, i Gällivare 1986 och har skrivit om såväl samiskt innehåll i förskola som om samiskt självbestämmande och ledarskap. Hon var även en av dem som startade upp Laponia Tjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia där samisk urfolkskunskap utgör en röd tråd.
 • Alva Fjellström, Renskötare, berättare och styrelseledamot Saminourra
 • Anne Ouma, Department of Epidemiology and Public Health at Umea University. Thematic areas biodiversity conservation and development, Gender and Development, Conflict mitigation with an African, Southeast Asian, European context. Her PhD and writings look at Traditional and Indigenous Knowledge on Health and Wellbeing. 

I många sammanhang och många gånger framställs samer som nej-sägare som vill hindra Sverige att utvecklas och svenskar från att göra saker de tycker om eller. Det kan handla om att få hugga skog hursomhelst, anlägga gigantiska vindkraftsparker eller att få köra skoter var och när som helst i fjällen och att arrangera Rally-VM. Oviljan att ta hänsyn till samernas internationellt erkända urfolksrätt är utbredd, såväl inom regering och riksdag som bland vanligt folk i Norrland.  

Vad många inte förstår, eller vill förstå, är att under detta NEJ finns ett starkt och viktigt JA som handlar om att leva på ett sätt som är i harmoni och samspel med allt levande. Det som ofta kallas “traditionell urfolkskunskap”. Det är en livskunskap som allt fler menar behövs för att en verkligt hållbar omställning ska kunna bli möjlig där naturen får läka och må bra. 

Ofta uppfattas ickevåld enbart som att göra motstånd mot något, till exempel genom civil olydnad eller bojkotter. Detta är viktiga byggstenar i ickevåldskampen, men lika viktigt är berättelsen om det en vill uppnå och strävan efter att leva detta samtidigt som våldet pågår.  Kampen behöver både ett NEJ och ett JA. Ett tydligt och hoppingivande JA kan ge kraft till engagemang och få personer att ändra åsikt och ståndpunkter. Ja:et kan även utgöra en mycket kreativ del av motståndet. 

Spåret innehåller kunskap om hur Sápmi har exploaterats av Svenska staten och internationella exploatörer, hur samiska rättigheter har kränkts och fortfarande kränks samt hur den traditionella kunskapen trängs undan. Vi kommer att få lyssna till samer som berättar om vad urfolkskunskap är i praktiken. Tillsammans får vi reflektera över, och jobba fram idéer på, hur denna kunskap kan bidra till mobilisering för samiska rättigheter och en genuint hållbar omställning.

 

 SPÅR SVERIGE – Är det värt att gå på ännu en manifestation? Aktivismens och mobiliseringens roll för samhälleliga förändringar.

 Välkomna till spår Sverige där vi tillsammans med inbjudna gäster kommer att samtala och utforska aktivismens och mobiliseringens roll för samhälleliga förändringar. 

Räcker det med att göra som man alltid gjort för att man vill gott eller behöver aktivister och folkrörelser anpassa sig mer till omvärlden som ständigt förändras

 • Katrin Uba är docent och lektor i statskunskap vid Uppsala Universitet. Hennes forskning fokuserar på sociala rörelser som fackföreningsrörelser och miljörörelser. och speciellt hur sociala rörelser påverkar politik.
 • Maria Wolrath är docent i retorik på Södertörns högskola och forskar om hur människor resonerar när det gäller klimatet. Maria intresserar sig för vad det är som får människor att gå från tanke till handling (och vad hindrar oss).
 • Jonathan Feldman är docent i ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms Universitet. Hans forskning och engagemang kretsar kring samhällsfrågor, alternativa energikällor och organisering för samhällsförändring.
 • Håkan Thörn är professor i sociologi. Han är också koordinator för Forum för forskning om civilsamhälle och sociala rörelser (CSM-RESIST) och ansvarig för temat Social Relations vid Centre for Globalization and Development at Gothenburg University (GCGD).
 • Kerstin Bergeå, Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen (Moderator)

 

Vi börjar paneldiskussionen med att kort prata om aktivism och mobilisering för att senare djupdyka i exemplet fredsrörelsen, och dess varande och icke-varande. Hur går svenska fredsrörelsen vidare efter Sveriges inträde i NATO-gemenskapen? 

Historiskt har fredsrörelsen gått från en faktiskt folkrörelse som kunnat samla närmare 100000 till demonstrationer (tex 2003, när USA gick in i Irak) till att nu samla ett fåtal “troende” när Sverige våren 2022 ansökte om NATO-medlemskap. Från att ha haft en given plats i samtalet och vid bordet till att nu ha blivit marginaliserad och hånad, ut till kylan. Är det så att fredsrörelsen inte längre spelar i det vinnande laget, och i så fall vad behöver rörelsen göra för att bli relevant igen?

Det och mycket mer kommer vi samtala kring tillsammans med våra gäster, och du som publik kommer också få möjligheten till att bidra till samtalet.

Efter vårt panelsamtal och lunch har du som deltagare möjlighet att vara med i en workshop där vi, gruppvis och tillsammans att resonera och arbeta fram olika framtidsstrategier med ambitionen att uppnå en bättre värld.

Ta del av Ickevåld 2021 i efterhand

Ickevåld 2021 anordnades 27-28 november, och på grund av covid-19 som en digital mötesplats. Fyra programpunkter finns att ta del av i efterhand.

Tema "Världen - Sverige - Sápmi. En ickevåldsresa för en värld fri från våld."

Hållplats 1: Världen

Resan börjar i Världen och till en dialog om kampen för fred och nedrustning, och kampen för klimaträttvisa och naturens rättigheter som en förutsättning för en värld fri från våld.

Panelsamtal: Hållplats Världen - Ickevåld som nödvändighet, handling och hopp - i relation till klimatkris och militarisering” - Ett samtal mellan Ell Jarl från Fridays for future, Malin Nilsson IKFF och Stellan Vinthagen professor i Ickevåld. Samtalsledare Marie Sjöberg, IKFF. Titta i efterhand via denna länk!

Hållplats 2: Sverige

Resan fortsätter till Sverige där dialogen om ett annorlunda Sverige börjar i den nödvändiga kampen mot rasism som förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.

Panelsamtal: Hållplats Sverige – Ickevåldsmetoder för alla och alltid. Landet, landsbygden, orten – Dåtid, nutid och framtid” - Ett samtal mellan aktivister och organisationer som verkar och har verkat för förändring lokalt. Manel Rodrick - Streetgäris, Christer Nilsson - Rädda Kynnefjäll och Sandra Eriksson ickevåldsaktivist, medlem i Nätverket Linje 17 mot Rasism, Verksamhetsutvecklare Fred och Ickevåld, Kristna Fredsrörelsen. Samtalsledare Karl-Johan Rahm. Titta i efterhand via denna länk!

Hållplats 3: Sápmi

Resan går därefter vidare till Sápmi och sätter fokus på kampen för det samiska folkets rättigheter och på kampen mot rasism och kolonisering.

Panelsamtal: Hållplats Sapmí - vikten av ickevåldsliga handlingar och civilsamhällets/politikens/forskningens roll i samiska och urfolksfrågor – Ett samtal med Kristina Sehlin MacNeil forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning tillsammans med Erik Törnlund och Kerstin Andersson från Amnesty Sápmi och Henrik Blind som är distriktsordförande för Miljöpartiet i Norrbotten. Titta i efterhand via denna länk!

Kamp & Kultur - i skuggan av en kolonial historia
Framträdanden av Juvva Pittja, Magda Andersson och Norrfolk, och panelsamtal om kulturens roll i kampen för den värld vi vill skapa!
  
samlad-dokumentation-fran-ickevald-2021

Ta del av ickevåld 2020 i efterhand

Ickevåld 2020 anordnades på grund av covid-19 som en helt digital mötesplats. Två programpunkter finns att ta del av i efterhand:

Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel.

En föreläsning med Stellan Vinthagen som är professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. Och dialog med Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation.

Se föreläsningen på Facebook

 

Sápmi – Motstånd och ickevåld

En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll. Kvällen innehöll estradpoesi av Rönn-Lisa Zakrisson från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. Och panelsamtal – Samisk kamp och ickevåld med deltagare:

 • Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
 • Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
 • Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
 • Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
 • Kristina Sehlin MacNeil, Forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
 • Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.

 Se samtalskvällen på Facebook

samlad-dokumentation-fran-ickevald-2020

Kriget i Ukraina

 - VILKEN ROLL HAR FREDS-, DEMOKRATI- OCH ICKEVÅLDSRÖRELSEN?
 
Ta del av ett Another Development Foundation Talk från 17 mars 2022 om hur ett antal av Sveriges freds-, demokrati- och ickevåldsorganisationer arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter under pågående krig i Ukraina.
 
Vilka utmaningar står freds-, demokrati- och ickevåldsrörelsen inför? Hur analyserar rörelserna situationen, och vad gör de praktiskt?
 
MEDVERKANDE
Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen
Agnes Hellström, Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen
Malin Nilsson, Generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen
Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
 
 
 

ICKEVÅLD2021-PODDEN

Ladda upp med Ickevåld2021-podden!

Finns på soundcloud.com/ickevald

Avsnitt 1: Engagemang, perspektiv och antimilitarism som utmaning - Farida al Abani, partiledare för Feministiskt Initiativ.
Avsnitt 2: Teori, praktik och vem ringer man när man vill gå vidare? - Patrik Johansson, lärare och forskare i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet.
Avsnitt 3: Våldet, folket och synen på marken - Kristina Sehlin Macneil, doktor i etnologi och forskare vid Várdduo - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

I denna poddserie utforskar vi ickevåldsbegreppet ur olika perspektiv. Podden skapdes inför Ickevåld 2021 och vill uppmuntra till att Stå upp för att agera, Stå emot våldet, och Ställa om vår värld, utifrån övertygelsen om att en annan värld är möjlig.

Programledare: Daniella Johnsson och Veronica Araya