Ta del av Ickevåld 2021 i efterhand

Ickevåld 2021 anordnades 27-28 november, och på grund av covid-19 som en digital mötesplats. Fyra programpunkter finns att ta del av i efterhand.

Tema "Världen - Sverige - Sápmi. En ickevåldsresa för en värld fri från våld."

Hållplats 1: Världen

Resan börjar i Världen och till en dialog om kampen för fred och nedrustning, och kampen för klimaträttvisa och naturens rättigheter som en förutsättning för en värld fri från våld.

Panelsamtal: Hållplats Världen - Ickevåld som nödvändighet, handling och hopp - i relation till klimatkris och militarisering” - Ett samtal mellan Ell Jarl från Fridays for future, Malin Nilsson IKFF och Stellan Vinthagen professor i Ickevåld. Samtalsledare Marie Sjöberg, IKFF. Titta i efterhand via denna länk!

Hållplats 2: Sverige

Resan fortsätter till Sverige där dialogen om ett annorlunda Sverige börjar i den nödvändiga kampen mot rasism som förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.

Panelsamtal: Hållplats Sverige – Ickevåldsmetoder för alla och alltid. Landet, landsbygden, orten – Dåtid, nutid och framtid” - Ett samtal mellan aktivister och organisationer som verkar och har verkat för förändring lokalt. Manel Rodrick - Streetgäris, Christer Nilsson - Rädda Kynnefjäll och Sandra Eriksson ickevåldsaktivist, medlem i Nätverket Linje 17 mot Rasism, Verksamhetsutvecklare Fred och Ickevåld, Kristna Fredsrörelsen. Samtalsledare Karl-Johan Rahm. Titta i efterhand via denna länk!

Hållplats 3: Sápmi

Resan går därefter vidare till Sápmi och sätter fokus på kampen för det samiska folkets rättigheter och på kampen mot rasism och kolonisering.

Panelsamtal: Hållplats Sapmí - vikten av ickevåldsliga handlingar och civilsamhällets/politikens/forskningens roll i samiska och urfolksfrågor – Ett samtal med Kristina Sehlin MacNeil forskare på Várdduo – Centrum för samisk forskning tillsammans med Erik Törnlund och Kerstin Andersson från Amnesty Sápmi och Henrik Blind som är distriktsordförande för Miljöpartiet i Norrbotten. Titta i efterhand via denna länk!

Kamp & Kultur - i skuggan av en kolonial historia
Framträdanden av Juvva Pittja, Magda Andersson och Norrfolk, och panelsamtal om kulturens roll i kampen för den värld vi vill skapa!


Ta del av ickevåld 2020 i efterhand

Ickevåld 2020 anordnades på grund av covid-19 som en helt digital mötesplats. Två programpunkter finns att ta del av i efterhand:

Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel.

En föreläsning med Stellan Vinthagen som är professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. Och dialog med Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation.

Se föreläsningen på Facebook

 

Sápmi – Motstånd och ickevåld

En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll. Kvällen innehöll estradpoesi av Rönn-Lisa Zakrisson från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. Och panelsamtal – Samisk kamp och ickevåld med deltagare:

  • Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
  • Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
  • Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
  • Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
  • Kristina Sehlin MacNeil, Forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
  • Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.

 Se samtalskvällen på Facebook