FREDAG 20 OKTOBER

15:00-17:00 - Ickevåld som motstånd och konstruktiv praktik 

Plats: Umeå universitet – Lindellhallen 4 (Gratis entré)

Seminariet sänds även live via Facebook-eventet.

 I en tid av militarisering, autokratisering, resurs- och miljökris finns ett behov att uppmärksamma utmaningar och möjligheter med ickevåld som motstånd och konstruktivt program för en annan värld.

Välkommen till ett samtal mellan forskare och aktivister som är aktiva för social förändring internationellt, i Sápmi och Sverige.

Medverkande:

 • Stellan Vinthagen, professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts, USA. (Medverkar på distans) 
 • Tor Tuorda, frilansfotograf och aktivist från Randijaur som ligger fyra mil väster om Jokkmokk. Engagerad i frågor kring naturresursutvinning, urfolkens rättigheter och fredlig civil olydnad.
 • Agnes Hellström är författare och journalist som under perioden 2016–2022 var ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Aktuell med boken “Fredsfittan - Natobeslutet som förändrade Sverige”.
 • Christine Bylund, doktor i etnologi vid Umeå universitet (Ubmeje universitiähtha), och forskar om funktionalitet, makt, normer och sexualitet. Christine är också skribent, bloggare, föreläsare och scenkonstnär.
 • Elisabeth Olivius, docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet (Ubmeje universitiähtha) som forskar om makt och genus i relation till fred och fredsbyggande. (Moderator) 

 

 LÖRDAG 21 OKTOBER 

Plats: Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum, Umeå
Till lördagens och söndagens program krävs anmälan via bilda.nu/ickevald2023

9:00 Registrering 

9:30 Uppstart - Välkommen till Ickevåld 2023!

10.15 Fika

10.40 Pass 1 - Workshop om ickevåldsmetod

12:00 Lunch

13:00 Pass 2 - Två parallella spår (Se nedan)

14:30 Fika

15:00 Pass 3 - Två parallella spår (Se nedan)

17:00 Avslut för dagen, middag på egen hand.

19.30 Din Värld - Elena Martinez och Arne Müller (Se nedan. Obs lokal: Kafé Tornhuset)

 

SÖNDAG 22 OKTOBER 

Plats: Kulturhuset Klossen, Ålidhems centrum, Umeå
Till lördagens och söndagens dagtidsprogram krävs anmälan via bilda.nu/ickevald2023

9:00 Pass 4 - World Café och konklusion.

12:00 Lunch

13:00 Avslut – Vi ses på ICKEVÅLD 2024!

 

TVÅ VALBARA SPÅR

Spår 1 - Alternativ till militarisering

Om militariseringens och den hårda politikens dilemman, och dess alternativ. 

Världen kapprustar, den internationella vapenhandeln pågår för fullt och Sverige deltar. Här hemma diskuteras också hårdare tag mot brottsligheten och utökade befogenheter för polisen.  Behovet av att verka för alternativ till våld, militarism och militarisering är stort, både nationellt och internationellt. Hur kan ickevåld utmana militarism och militarisering? Vilken betydelse har feminism, antirasism och antidiskriminering i kampen och arbetet för att möta samhällsproblem utan våld?

Spåret synliggör och diskuterar strategiska alternativ till militarisering och vapenmakt, men också till den politik som allt mer prioriterar hårdare tag mot gängvåld och brottslighet. Spåret uppmärksammar också konsekvenser av militarisering, och den förflyttning som skett mot att legitimera militär upprustning och en mer repressiv stat för att möta våld och sociala problem.

Deltagarna ges rikliga möjligheter att bidra till dialogen med kunskaper, erfarenheter och idéer. Resurspersoner som bidrar med inspel, erfarenheter och perspektiv är:

 • Nicholas Lunabba, grundare av Hela Malmö, och mottagare av Martin Luther King-priset 2022 (Medverkar på distans)
 • Ingvar Rönnbäck, grundare av och ordförande för Another Development Foundation
 • Desirée Sterner, förbundsordförande för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet i Sverige (IKFF), en global feministisk fredsorganisation. IKFF arbetar för att avskaffa grundorsakerna till krig, omdefiniera säkerhet och främja feministiska perspektiv på fred.
 • Manel Rodrick, mångårigt engagerad i samhällsfrågor med fokus på jämlikhet, antirasism och inkludering. Under 2017-2023 styrelsemedlem i StreetGäris, en intersektionell organisation för kvinnor och ickebinära. Idag har Manel förtroendeuppdrag i Fairtrade Sveriges styrelse. Hon arbetar till vardags som utvecklingsledare på Järvaskolan i Kista. (Medverkar på distans)
 • Kerstin Bergeå, ordförande för Svenska freds- och skiljedomsföreningen.
 • Martin Uggla, tematisk rådgivare för fred och ickevåld, Kristna fredsrörelsen (Moderator)

 

Spår 2 - Samskapande aktivism i en auktoritär tid

När våra politiker målar fiender och inför auktoritära policys blir det allt viktigare att vi arbetar tillsammans för att skapa den värld vi vill se. Men hur möjliggör vi för allas engagemang i våra rörelser utan att stänga ute viktiga allierade? Hur bygger vi strategier som inkluderar och inte exkluderar? Hur ser vi till att våra rörelser är normkritiska, inkluderande och jämlika?

 • Christine Bylund, doktor i etnologi vid Umeå universitet (Ubmeje universitiähtha), och forskar om funktionalitet, makt, normer och sexualitet. Christine är också skribent, bloggare, föreläsare och scenkonstnär.
 • Deria Yenidogan, Projektledare i ungdomsföreningen Tamam som arbetar med barn, unga och unga vuxna självständiga organisering, lika möjligheter till samhällsengagemang och antirasism. Deria har även skrivit boken Rättvis organisering som handlar om att främja antirasistiska arbetet i organisationer. (Medverkar på distans)

I passet sker en workshop på temana:

 • Samskapande aktivism internt i rörelser: Vilka hinder finns för att nå engagemangsrum/rörelser? Vad finns det för ”hinder” i engagemangsrum (särskilt interna möten, styrelsemöten, m.m.) och hur löser vi dessa?
 • Samskapande aktivism externt/aktioner i rörelser: Vilka deltar i ickevålsaktioner? Hur kan vi planera utifrån våra privilegier?

 

DIN VÄRLD - ELENA MARTINEZ OCH ARNE MÜLLER

Lördag 21/10 kl 19.30 | Kafé Tornhuset (fd. Kafé Station), Östra Rådhusgatan 2, Umeå

Ingen föranmälan - öppet för alla - Facebook-evenemang

Välkommen till en kväll med fokus på naturen, kulturen och människan i nyindustrialiseringen av Sápmi! Musik, föredrag, samtal och mingel.
 
PÅ SCEN:
Arne Müller, frilansjournalist och författare med långt förflutet på Sveriges Television. Han har publicerat flera uppmärksammade böcker om klimat- och miljöfrågor, bland annat gruvnäringen och tillverkningen av elbilar. Han fick Grävande journalisters pris, Guldspaden, 2016. Hans senaste kritiskt granskande bok från i år har fått lysande recensioner och bär titeln: Norrsken-Drömmen om den gröna industrin.

Lisa Omma, renskötare, Vapstens sameby
 
Elena Martínez: folkmusiker, klimat- och miljöaktivist, bjuder på sin föreställning "Naturens rättigheter".
Föreställningen ”Naturens rättigheter” inbjuder till reflektion kring klimatkrisen i termer av mer och annat än endast en fråga om energisystem. Den ställer frågor om människans förhållningssätt gentemot naturen, om ansvar och andra perspektiv – t.ex. urfolkens -, till tonerna av folkvisor som Elena lärde sig under sin uppväxt i Patagonien.