Program

Programmet bygger i hög grad på utbytet mellan deltagarna. Fokus ligger på workshopupplägg och olika typer av input från aktivister och akademiker. 

Ickevåld 2020 kommer på grund av covid-19 att ordnas som en helt digital mötesplats.

Upplägg (online)

Vi ansluter via videomöte och utgår ifrån ett  varierat pedagogiskt upplägg med hänsyn till det digitala rummets förutsättningar. 

LÖRDAG 21 NOVEMBER 
8.45 Incheckning
9.00
Välkommen! Behovet av motstånd och kamp för rättvisa
10.25
Våld och ickevåld
11.50
Lunchpaus
12.50
Återsamling
13.00 Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel.
Föreläsning och samtal om ickevåld som med forskare Stellan Vinthagen, professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts (Sänds också offentligt via Facebook)
14.10
Strategiskt ickevåld och hur en bygger hållbarhet i motstånd
16.00 Slut på dagsprogrammet

19.00 – 21.30 Sápmi - motstånd och ickevåld. Temakväll med fokus på Sápmi (Sänds också offentligt via Facebook)

18.50 Digital ankomst för Zoomdeltagare
19.00 Jojk, dikt och panelsamtal kring landrättigheter i Sapmí och globalt
JÖRGEN STENBERG är jojkare och historieberättare från Malå som tar oss med på en resa där jojken och livsberättelserna är i fokus.
RÖNN-LISA ZAKRISSON är en estradpoet från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen.

PANELSAMTAL - Samisk kamp och ickevåld
Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
Kristina Sehlin MacNeill, Forskare vid Várdduo - Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.
Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation

21.00 Möjlighet till reflektion i grupp för zoomdeltagare.
21.30 Kvällen avslutas 

SÖNDAG 22 NOVEMBER
8.45 Digital ankomst
9.00 Strategiskt ickevåld för långsiktiga förändringar
9.50 Digitalt ickevåldsmotstånd i en värld präglad av pandemi
11.00 Ickevåld 2021 – framtiden för det ickevåldsliga motståndet
12:00 Avslut
 

...

TA del av ickevåld 2020 i efterhand

Ickevåld 2020 anordnades på grund av covid-19 som en helt digital mötesplats. Två programpunkter finns att ta del av i efterhand:

Ickevåld – Kampen mot förtryck med fredliga och frihetliga medel.

En föreläsning med Stellan Vinthagen som är professor professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. Och dialog med Isatou Aysha Jones, entreprenör, föreläsare & initiativtagare till Black lives matter Sweden, Rose tjejjour & My sister’s keeper foundation.

Se föreläsningen på Facebook

 

Sápmi – Motstånd och ickevåld

En temakväll med fokus ickevåld och motstånd i Sápmi. Ett motstånd mot kolonialism där kulturen spelar en central roll. Kvällen innehöll estradpoesi av Rönn-Lisa Zakrisson från Kiruna, texterna berör ämnen som kolonialismen, gruvindustrin, kärlek, queerhet och naturen. Och panelsamtal – Samisk kamp och ickevåld med deltagare:

  • Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
  • Lisa Omma, renägare, Vapstens sameby
  • Henrik Blind, Gruppledare för Miljöpartiet i Jokkmokk
  • Matti Blind-Berg, ordförande i Girjas sameby
  • Kristina Sehlin MacNeill, Forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet
  • Sandra Eriksson, Ickevåldstränare med erfarenhet av arbete med människorättsförsvarare för landrättigheter i ursprungsbefolkning, Kristna Fredsrörelsen.