OM ICKEVÅLD 2022

ICKEVÅLD 2022 - Årets tema: MOBILISERING FÖR EN ANNAN VÄRLD

Ickevåld är en återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser som väljer att stå upp, stå emot & ställa om. För fred och rättvisa, frihet från våld och för hållbara sätt att leva.

Vi möts från olika kamper, organisationer och positioner i ett utbyte om hur förändring skapas, utan våld och med aktiv och målinriktad handling.

I gemensamma programpunkter adresserar vi frågor om hur framtidens effektiva mobilisering och metoder ser ut och hur olika rörelser kan stärka varandra.   

Tre parallella spår för fördjupning:

 • Spår Världen - Gränsöverskridande mobilisering
 • Spår Sápmi - Urfolkskunskap som förändringskraft
 • Spår Sverige - Är det värt att gå på ännu en manifestation? Aktivismens och mobiliseringens roll för samhälleliga förändringar.

Inledande panel: 

Building movements, effecting change - We explore factors that help or hinder nonviolent movements in achieving effective and sustainable mobilization for change, and discuss how our own movements can learn from examples from around the world.

Medverkande under Ickevåld 2022, bland andra:

 • Malin Nilsson, generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), en global feministisk fredsorganisation. IKFF arbetar för att avskaffa grundorsakerna till krig, omdefiniera säkerhet och främja feministiska perspektiv på fred.
 • Jonathan Feldman är docent i ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms Universitet. Hans forskning och engagemang kretsar kring samhällsfrågor, alternativa energikällor och organisering för samhällsförändring. (Distansmedverkan)
 • Carmen Blanco Valer, folkhögskolelärare i globala rättvisefrågor vid Färnebo folkhögskola, urfolkspolitisk talesperson på Latinamerikagrupperna, dekolonial feministisk och antirasistisk aktivist.
 • Håkan Thörn är professor i sociologi. Han är också koordinator för Forum för forskning om civilsamhälle och sociala rörelser (CSM-RESIST) och ansvarig för temat Social Relations vid Centre for Globalization and Development at Gothenburg University (GCGD). (Distansmedverkan)
 • Elisabeth Olivius är docent i statsvetenskap vid Umeå universitet och forskar om makt och kön i relation till fred och fredsbyggande.
 • Gudrun Kuhmunen är förskollärare, författare och mångårigt engagerad i det samiska civilsamhället. Hon var med och öppnade Sveriges första samiska förskola, Skierri, i Gällivare 1986 och har skrivit om såväl samiskt innehåll i förskola som om samiskt självbestämmande och ledarskap. Hon var även en av dem som startade upp Laponia Tjuottjudus som förvaltar världsarvet Laponia där samisk urfolkskunskap utgör en röd tråd.
 • Moses Monday John, Executive Director ONAD (South Sudan) (Distansmedverkan)
 • Katrin Uba, docent och lektor i statskunskap vid Uppsala Universitet. Hennes forskning fokuserar på sociala rörelser som fackföreningsrörelser och miljörörelser. och speciellt hur sociala rörelser påverkar politik. (Distansmedverkan)
 • Araia Ghirmai Sebhatu, Aktiv i Black Lives Matter Sweden och grundare till Black Coffee
 • Stellan Vinthagen är professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts. (Distansmedverkan)
 • Alva Fjellström, Styrelseledamot Saminourra
 • Meghan Donevan, forskningsledare på Talita, en förening som stöttar kvinnor som utsätts för prostitution, pornografi och människohandel för sexualiserad exploatering. Meg är även styrelsemedlem på Another Development Foundation, där hon tillämpar sin kunskap om länkarna mellan olika typer av våld, däribland sexualiserat våld. (Distansmedverkan)
 • Kerstin Bergeå, Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen
 • Maria Wolrath, docent i retorik på Södertörns högskola och forskar om hur människor resonerar när det gäller klimatet. Maria intresserar sig för vad det är som får människor att gå från tanke till handling, och vad hindrar oss. (Distansmedverkan)

Dessutom högklassiga kulturella inslag och utrymme för självorganisering där nya idéer och samarbeten kan uppstå!

Missa inte Ickevåld 2022!  

DELA & SPRID!

Följ, dela och sprid Ickevåld 2022:s olika kanaler:

Instagram: @ickevald 
Twitter: @ickevald
Facebook: www.facebook.com/ickevaldsforum

Vill du bli uppdaterad via e-post om Ickevåld 2022 och möjligheter till fördjupning inom ickevåld? Skicka dina uppgifter till info@ickevald.nu. Dina adress- och personuppgifter hanteras av Studieförbundet Bilda i enlighet med GDPR

 

...