STÅ UPP! STÅ EMOT! STÄLL OM!

14-16 OKTOBER  |  UMEÅ

Anmälan öppnar inom kort.

ICKEVÅLD är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser  som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att

STÅ UPP för att agera direkt och aktivt i en värld som på så många sätt är präglad av våld: militär upprustning, skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på flykt, för att nämna något

ICKEVÅLD är en möjlighet för alla som kraftfullt vill

STÅ EMOT våldet utan att själva dras med i våldsspiralen. Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över hela världen

ICKEVÅLD är en experimentverkstad där deltagarna gemensamt söker konstruktiva vägar att

STÄLLA OM vår värld, lokalt och globalt, till samhällen genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och formade av hållbara sätt att leva.

ICKEVÅLD bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!

OM ICKEVÅLD 2022

ICKEVÅLD 2022 - möjliggör för deltagare att i en gemensam resa utforska ickevåldets möjligheter i relation till platser och utmaningar för att väva en värld fri från våld. 

Hållplats 1: Världen - Resan börjar i Världen och till en dialog om kampen för fred och nedrustning, och kampen för klimaträttvisa och naturens rättigheter som en förutsättning för en värld fri från våld.

Hållplats 2: Sverige - Resan fortsätter till Sverige där dialogen om ett annorlunda Sverige börjar i den nödvändiga kampen mot rasism som förutsättning för demokrati och hållbar utveckling.

Hållplats 3: Sápmi - Resan går därefter vidare till Sápmi och sätter fokus på kampen för det samiska folkets rättigheter och på kampen mot rasism och kolonisering.

  


kriget i ukraina

 - VILKEN ROLL HAR FREDS-, DEMOKRATI- OCH ICKEVÅLDSRÖRELSEN?

Ta del av ett Another Development Foundation Talk från 17 mars om hur ett antal av Sveriges freds-, demokrati- och ickevåldsorganisationer arbetar för fred, demokrati och mänskliga rättigheter under pågående krig i Ukraina.
 
Vilka utmaningar står freds-, demokrati- och ickevåldsrörelsen inför? Hur analyserar rörelserna situationen, och vad gör de praktiskt?
 
MEDVERKANDE
Martin Uggla, Ordförande, Östgruppen
Agnes Hellström, Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen
Malin Nilsson, Generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)
Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen
Moderator: Ingvar Rönnbäck, Grundare av Another Development Foundation
 
 
 

DELA & SPRID!

Följ, dela och sprid Ickevålds olika kanaler:

Instagram: @ickevald 
Twitter: @ickevald
Facebook: www.facebook.com/ickevaldsforum

Vill du bli uppdaterad via e-post om Ickevåld 2022 och möjligheter till fördjupning inom ickevåld? Skicka dina uppgifter till info@ickevald.nu. Dina adress- och personuppgifter hanteras av Studieförbundet Bilda i enlighet med GDPR

ICKEVÅLD2021-PODDEN

Ladda upp med Ickevåld2021-podden!

Finns på soundcloud.com/ickevald

Avsnitt 1: Engagemang, perspektiv och antimilitarism som utmaning - Farida al Abani, partiledare för Feministiskt Initiativ.
Avsnitt 2: Teori, praktik och vem ringer man när man vill gå vidare? - Patrik Johansson, lärare och forskare i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet.
Avsnitt 3: Våldet, folket och synen på marken - Kristina Sehlin Macneil, doktor i etnologi och forskare vid Várdduo - Centrum för samisk forskning, Umeå universitet

I denna poddserie utforskar vi ickevåldsbegreppet ur olika perspektiv. Podden skapdes inför Ickevåld 2021 och vill uppmuntra till att Stå upp för att agera, Stå emot våldet, och Ställa om vår värld, utifrån övertygelsen om att en annan värld är möjlig.

Programledare: Daniella Johnsson och Veronica Araya

 

...